Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

13 juli, 2017

På grund av den vilda strejken hos Stockholm Vatten och Avfalls entreprenörer är det fortsatta driftstörningar i hämtningen av hushållsavfall i Stockholm.

Man har därför placerat ut ett antal containrar och fler är på väg ut, där man kan slänga sitt hushållsavfall. Hitta er närmsta container här.

För senaste nytt när det gäller sophanteringen hänvisar vi till Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.