Gårdsrenovering Krukmakargatan 34

INFORMATION OM GÅRDSRENOVERING

2021-06-24
Nu är äntligen rivningen klar och vi kan påbörja uppbyggnaden av gårdens isolering, tätskikt och finplanering, det känns väldigt roligt.
Förstår att det har vart tufft under den långa rivningsfasen och vill passa på att tacka för visad förståelse.

Under vecka 26 kommer vi att gjuta igen gårdens gamla lanterninöppningar för att därefter isolera och gjuta fallbetong under v. 27.

Efter det kommer vi att påbörja tätskiktsarbetet vilket kommer innebära en del lukt framförallt, återkommer med mer info när det börjar närma sig.

2021-05-19
Tyvärr går arbetet med rivningen trögare än planerat då vi stött på lite
problem under resans gång, väldigt hård och kraftigt armerad betong i
lanterninsarger, svårriven lättbetongsfyllning m.m.

Förstår att det är jobbigt just nu men vi jobbar på så fort vi kan.
Det kommer att låta så som det gör nu under hela nästa vecka och ett par
dagar in i veckan efter, kanske hela maj månad ut tyvärr.

Snart är det värsta över! Vi ser fram emot att få börja bygga en ny fin
innergård snart.

2021-03-29
Arbetet med gårdsrenoveringen går så här långt helt enligt planerna och vi har hittills inte stött på något oväntat.

Montering av väderskydd är nu klart, detta innebär att alla fönster som är belägna under väderskydd har täckts in med transparent plast för att förhindra damminträngning till lägenheter och trapphus.

Nu påbörjas tyvärr den jobbigaste perioden då vi river gårdens tätskikt och fallbetong m.m. för att frilägga konstruktionsbetongen, detta innebär en hel del buller och oljud från bilmaskiner och betongsågar m.m. Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider men tyvärr så finns ingen alternativ metod att riva betong.

Arbetet beräknas vara klart vecka 16.

Med början nu i mars kommer arbeten med gårdsrenovering av fastighetens innegård att startas upp. Gårdens tätskikt är i stort behov av utbyte då vattenläckage ner till Snookerhallen sedan en tid är ett problem. Därför kommer innergården vara stängd för tillträde från 1 mars och vi beräknar att vi i september månad kan öppna innergården för tillträde igen.
I samband med renoveringsarbeten kommer de gamla lanterninerna (uppbyggda ljusinsläpp) helt tas bort vilket då innebär att gården kommer få en plan yta som ger möjlighet till ett bättre användande av hela gårdsytan. Gården kommer bestå av en plan stenbelagd yta där viss växtlighet kommer placeras i större krukor eller baljor. Nya sittbänkar och en ny pergola är också planerade. Arbetena kommer normalt bedrivas dagtid på helgfria vardagar mellan kl 07.00 – 16.00. Arbeten som bilning och betongsågning utförs inte före kl 08.00. Vid behov av eventuellt helgarbeten kommer information om detta ske några dagar innan. Det kommer tas in mindre schaktmaskiner in till gården. Dessa fordon avger ljud men är ändå avdämpade så långt det är möjligt. Det kommer också uppstå annan form av buller och då främst vid rivningsarbetena.
För att säkerhetsställa att våningarna under gården inte blir vattenskadade under tiden arbetena pågår kommer ett ”väderskydd” (ett provisoriskt ljusgenomsläppligt tak) monteras över hela gården Alla bostadslägenheters fönster kommer vara ovan detta väderskydd medan lokalernas fönster i de undre våningarna kommer vara under väderskyddet.
Under projektet kommer det också löpande att anslås information i portarna.