Historia

Probitas historia

På 1960-talet gick fem innerstadsförsamlingar samman och bildade nya Immanuelskyrkans församling. Församlingarna ägde ett antal fastigheter som man förvaltade genom en fastighetsavdelning.

Församlingen bygger 1958 fastigheten Sjöråen på Rådmansgatan 46 där man sedan driver ett ålderdomshem Rådmanshemmet.

Under 1970- och 1980-talen expanderar Immanuelskyrkans församling sin verksamhet med förvärv av flera fastigheter.

Den nuvarande kyrkobyggnaden på Kungstensgatan 17 byggs i fastigheten ”Provisorn 4” år 1974. Kvarteret kommer också att innehålla hotell Birger Jarl, kontor, garage, butiker och en polisstation.

1974 köper man även fastigheten Facklan 4, på Tegnergatan 40 som byggs om till studenthemmet Tegnérgården.

En Församlingsgård, Stensnäs vid Trälhavet i Åkersberga införskaffas år 1986 som ett nytillskott under denna period av tillväxt.

Ett ökat behov av en mer kvalificerad förvaltning med utgångspunkt på hotell- och fastighetsmarknaden leder år 1984 till bildandet av Fastighets AB Probitas.

Det församlingsägda förvaltningsbolaget utvecklas vidare med några fler förvärv av fastigheter i Stockholms innerstad under 1990- och början av 2000-talet. Därför genomförs ett tydligt särskiljande på kyrklig och kommersiell verksamhet den 1 januari år 1997. Nu bildas en ny företagskoncern med moderbolag Immanuelskyrkans Förvaltning AB (IFAB). Dotterbolag blir här de operativa företagen Hotell Birger Jarl AB och Fastighets AB Probitas. Samtidigt bildas ett nytt och tredje dotterbolag till koncernen. Det får namnet Stensnäs Kurs & Konferens AB med uppgift att driva församlingsgården Stensnäs i ett kommersiellt syfte. IFAB har härmed övertagit församlingens alla helägda fastigheter.

År 2001 förvärvas ”Barnhusväderkvarnen 22”. Här finns Hotell Tegnerlunden AB med sin verksamhet och den 1 juni år 2004 förvärvas också hotellrörelsen av IFAB. Hotellrörelsen samordnas alltjämt med Hotell Birger Jarl .

Med tiden visar det sig inte vara rationellt att fastigheter ägs och förvaltas av olika företag.  En ny omstrukturering genomförs den 1 juli år 2004 och medför att all förvaltning övertas av IFAB. Samtidigt sker ett namnbyte i moderbolaget från IFAB till Probitas -Immanuelskyrkans Förvaltning AB.

Året därpå inleds ett stort åtagande med byggandet av fastighet Svea Artilleri 15. På våren år 2008 invigs det färdiga huset på Östermalm med adress Löjtnantsgatan 8. Probitas bedriver här verksamhet med seniorboende och äldrevård under namn Löjtnantsgården, genom dotterbolaget Immanuelkyrkans Vård AB.

Stensnäs kursgård säljs sedan år 2009 liksom Kv Sjöråen. Samtidigt påbörjas planeringen och ombyggnaden av kontorsdelen i kv Provisorn som blir tomställt när Kronofogdemyndigheten i Stockholm flyttar i december 2010. Kontorsdelen Jarlahuset byggdes om och genomgick en total förnyelse 2010-2012. Idag är det en toppmodern och flexibel kontorsbyggnad med en spektakulär glasfasad mot innergården och 1970-tals skal. Hotel Birger Jarl byggdes samtidigt om och fick en ny veranda, ett 30-tal nya rum samt en konferensanläggning med plats för 500 gäster med entré från Birger Jarlsgatan.

Probitas AB byter 2015 namn från Probitas Immanuelskyrkans Förvaltning AB till Probitas AB i och med att Immanuelskyrkans Förvaltning AB grundas för att ta hand om församlingens värdepappersportfölj och infogas i bolagskoncernen Probitas.

2018 förvärvas fastigheten Resedan 3 i korsningen Dalagatan 13 och Odengatan 70, det så kallade ’Postenhuset’. I och med det bildas bolaget Probitas Resedan 3 AB, ett dotterbolag till Probitas AB.

År 2022 förvärvas en fastighet i korsningen Vasagatan och Olof Palmes Gata med fastighetsbetäckning  Lagern 6 och man bildar ytterligare ett bolag, Probitas Lagern 6 AB. Fastigheten innehåller mestadels kontor, men även en fritidsgård och två restaturanger.

I januari 2023 säljs fastigheten Barnhusväderkvarnen 22 och dotterbolaget Hotel Tegnérlunden läggs i vila. Detta för att minska exponering mot den tuffa hotellmarknaden i Stockholm och kunna fokusera mer på kärnverksamheten, fastigheterna.