Medarbetare

I samband med att du skickar e-post till Probitas AB så kommer vi spara dina personuppgifter för att kunna arbeta vidare med ärendet och ge dig en optimal service. Vi sparar ditt namn, e-postadress och telefonnummer om du angivit ett sådant. Vi sparar även eventuella personuppgifter som skrivits in i ärendet av dig. All behandling följer gällande personuppgiftslagstiftning.

Har du invändningar mot denna behandling vänligen kontakta oss på integritet@probitas.se.

VD

Samuel Borg

VD och koncernchef

08-587 503 78

E-post

Tekniska avdelningen

Kent Strömgren

Fastighetschef

08-587 503 95

E-post

Lars Carlsson

Teknisk förvaltare

08-587 503 82

E-post

Malin Pers

Driftteknisk Förvaltare

08-587 503 85

E-post

Robert Engelbrektsson

Fastighetstekniker

08-587 503 86

E-post

Dan Westerman

Fastighetstekniker

08-587 503 89

E-post

Richard Klaesson

Fastighetstekniker

08-587 503 87

E-post

Richard Johansson

Elektriker

08-587 503 88

E-post

Ingvar Rönn

Målare

08-587 503 91

E-post

Administrativa avdelningen

Liselott Engelbertsson

Administrativ chef

08-587 503 71

E-post

Anki Kiani

Redovisningschef

08-587 503 75

E-post

Marika Lernell

Ekonom

08-587 503 74

E-post

Nicklas Sönnert

Ekonom

08-587 503 79

E-post

Mariette Skärvinge

Löneadministratör/Ekonom

08-587 503 81

E-post

Anette Gustavsson

Bostadsförvaltare

08-587 503 76

E-post

Tomas Isborn

Adm. Projektledare / IT-ansvarig

08-587 503 72

E-post

Eva Tell

Administrativ förvaltningsassistent

08-587 503 73

E-post

Projekt- och affärsutveckling

Lars Deleskog

Projektutvecklare


0706-01 41 32
E-post