Miljöpolicy

Probitas eftersträvar en miljöanpassad förvaltning och drift av sina fastigheter med miljöanpassning och resurshushållning i alla led.

Det innebär att vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår miljöpåverkan genom att:

  • Minska vår energianvändning.
  • Källsortera avfall i våra fastigheter och entreprenader.
  • Minimera användningen av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material.
  • Ställa tydliga miljökrav vid köp av varor och tjänster.
  • Säkerställa en god innemiljö genom fortlöpande enkätundersökningar bland våra kunder.

Övergripande miljömål

Minska vår miljö- och klimatpåverkan

Ställa tydliga miljökrav på samtliga våra leverantörer.

Samverka med våra kunder så att de kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.