Vanliga frågor och svar

Här kan du finna svar på de vanligaste frågorna om din lokal:

 

Vart vänder jag om jag får problem med lokalen?

Gör en felanmälan där du beskriver problemet, så kontaktar vi er.

 

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är tre år, kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Nej, för lokalkontrakt är det hyrestiden som styr, i detta fall tre år. Vill man säga upp sitt avtal ska man säga upp sitt avtal nio månader innan hyrestiden slut.

 

På min faktura står det att jag betalar för ett indextillägg. Vad är det?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen ändras lokalhyran beroende på förändringar i Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande ändras hyran.

 

Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?

För att sätta upp skyltar på fasaden krävs det ett godkännande av oss. Efter att vi har godkänt din förfrågan får du söka om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. En kopia av beviljat bygglov ska sedan skickas till oss för godkännande.

 

Någon har försökt bryta upp min entrédörr till lokalen och krossat ett fönster. Vem ansvarar för detta?

Som lokalhyresgäst är det du själv som ansvarar för skadegörelse på entré och glas.

 

 Får jag överlåta min lokal?

Vill man överlåta sin lokal får man själv hitta en ny hyresgäst och överlåtelsen måste godkännas av oss.

 

Min lokal är sliten och jag skulle vilja renovera den, är det något Probitas gör åt mig?

Lokalhyresgäster ansvarar själva för det inre underhållet av sina lokaler. Probitas kan hjälpa till, kontakta oss om ni vill att vi hjälper till.