Probitas

Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Namnet Probitas betyder hederlighet, vilket är ett av företagets ledord. De andra är omtanke, nöjda hyresgäster och skapa värde. Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av knappt 90 000 kvm. Koncernen består av fyra dotterbolag av vilka tre stycken driver sina verksamheter i moderbolaget Probitas lokaler där fastighetsrörelsen tillsammans med hotellrörelsen har störst kommersiell betydelse. Ägarens diakonala projekt inom äldreomsorgen och vårdrörelsen är organiserat i ett icke vinstutdelande bolag där vinsterna återinvesteras i verksamheten för att kvalitetsutveckla arbetet och därigenom vara med och bygga det goda samhället.