Provisorn 4

Probitas största fastighet heter Provisorn 4 och är belägen med adress Birger Jarlsgatan 57-63 och Tulegatan 4-8 och ligger mellan Rådmansgatan och Kungstensgatan. Fastigheten är byggd under år 1973 – 1974.

Kvarteret inrymmer Immanuelskyrkan och Hotel Birger Jarl i den ena halvan. Den andra delen Jarlahuset, innehåller kontorslokaler (läs mer om Jarlahuset) och mot Birger Jarlsgatan finns några butiker. Det finns också ca 250 st. parkeringsplatser i källarplanen.

Hotel Birger Jarl byggdes om i samband med renoveringen av Jarlahuset 2010-2012 och fick en ny veranda, ett 30-tal nya rum samt en konferensavdelning med plats för 500 gäster med entré från Birger Jarlsgatan.

Byggnaden har blivit blåklassad i enlighet med stadsmuseets byggnadsklassificering, vilket är den högsta klassen, och innebär att byggnaden är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Fakta

  • Adress(er)Kungstensg. 17, Tuleg. 8
  • Byggnadsår1973-1974
  • Antal våningar11
  • Antal garageplatser250
Kungstensg. 17, Tuleg. 8