Hur hanterar Probitas coronaviruset?

23 mars, 2020

Probitas ser med allvar på effekterna av pandemin med Coronsaviruset Covid19 – och hanterar situationen enligt de rekommendationer som ges från myndigheterna. Koncernledningsgruppen följer utvecklingen och uppdaterar löpande våra åtgärdsplaner.

Våra ställningstaganden, principiella beslut och eventuella undantag baseras på riktlinjer och rekommendationer från myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO), samt Koncernledningens (inklusive affärsområdenas), beslut och bedömningar kring arbetsrelaterade frågor inom Probitas-koncernen.

Vi försöker i största möjliga mån upprätthålla verksamheten och servicen till våra hyresgäster. Vi har upprättat handlingsplaner som omfattar både våra medarbetare, besökare och samarbetspartners och de uppdateras kontinuerligt beroende på utvecklingen i samhället.

Vi har infört reserestriktioner och karantänkrav efter resor utomlands. Vi informerar också extra om hygien och vikten av att vara hemma om man är sjuk.

Kontoret

För att minska risken för spridning så har vi stängt vårt kontor för besökare och personalen arbetar i möjligaste mån hemifrån.

Besök får endast ske om det avtalats med någon av vår personal och att det bedömts som angeläget.

Vi försöker också att minimera fysiska möten både internt och externt.

Vi är dock nåbara och kontakta oss gärna, helst via e-post eller även på telefon.

För våra hyresgäster

Om Probitas personal, våra samarbetspartners eller om någon i dess hushåll har vistats i något av de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområdena får de inte vistas i våra fastigheter eller träffa våra hyresgäster på 14 dagar.

Om någon i personalen uppvisar några symptom på förkylning, hosta eller annat symptom skall denne stanna hemma och ej gå till jobbet.

Vi vill även be att du som hyresgäst respekterar dessa restriktioner och att du även själv följer de reglerna i kontakt med vår personal.

För att undvika smittspridning så är vi också restriktiva till besök i era lägenheter/lokaler. Om du som hyresgäst har fel av mindre karaktär ber vi därför att du har förståelse för att vi inte prioriterar sådant just nu.

Om du har ett akut fel i lägenheten/lokalen, såsom vitvaror som gått sönder, helt stopp i avloppssystemet, eller strömavbrott, ber vi dig att i samband med din felanmälan informera om dina eventuella sjukdomssymptom och/eller utlandsvistelser så vi kan ta hänsyn till det inför åtgärdandet av felet.

Vi hoppas att du har förståelse för vårt agerande i detta speciella läge och vi tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av Corona.

Probitas AB