Skyddsrum i våra fastigheter

9 mars, 2022

I dessa tider får vi många frågor gällande de skyddsrum som ligger i våra fastigheter.
Vi har skyddsrum i fyra fastigheter:

Dalagatan 32-34
Västmannagatan 41-43
Krukmakargatan 34
Krukmakargatan 36

Skyddsrummen är besiktade och kommer vid händelse av att de behövs iordningställas.

Alla frågor gällande skyddsrum, access till dessa och eventuell utrustning hänvisar vi till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som är de som, om skyddsrummen behövs, ansvarar för i iordningsställande och nyttjande.

Ni hittar deras information här.