Tidigare avisering av kvartal ett 2018 p.g.a. systembyte

30 november, 2017

Probitas har under november månad bytt hyresadministrationssystem.

Detta innebar att vi aviserade kvartal ett 2018 tidigare än vi brukar och att våra hyresavier inte ser ut som de brukar.

Glöm inte att betala er decemberhyra med avin från förra aviseringen som skickades ut i september.