Ventilationsarbeten Västmannagatan 15

28 augusti, 2020

Under vecka 37-40 Kommer
VTS Ventilation AB att utföra tätning av
kanaler för ventilation i fastigheten.
VTS Ventilation AB kommer själva att
sköta kontakten med berörda hyresgäster
och information